Call Center
976-70149761

Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ

Бидний үйл ажиллагаатай танилцан манай группын цахим хуудсаар зочилж буй танд талархал илэрхийлье.

Манай групп анх 1997 онд “Мine Info” ХХК нэртэйгээр байгуулагдан геологи, уул уурхайн чиглэлээр гадаад, дотоодын компаниудад мэргэжлийн болон хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, бизнесийн мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулж эхэлсэн билээ.

Группын бүтэц

                  УИРДЛАГЫН БҮТЭЦ                                 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БҮТЭЦ

Удирдлагын Баг

"Эм Ай Эйч" групп болон түүний охин компаниудыг ТУЗ-ийн зүгээс стратегийн удирдлагаар хангаж, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд байнгын зохистой хяналтыг тавьж ажиллаж байна. Гүйцэтгэх удирдлага нь мэргэжлийн ур чадварын түвшинд компанийг удирдан зохион байгуулж, ажиллагсдын ур чадвар, мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхийн зэрэгцээ, компанийн үр шимийг хамтдаа хүртэх нь манай групп компанийн сайн засаглалд баримтлах үндсэн зарчим юм.

Группын Зорилго, Үнэт Зүйлс

 Шинэ Бүхний Эхлэл

"Эм Ай Эйч" -ээс...                                

Бидний түүх

“Эм Ай Эйч” Групп нь улс орны эдийн засгийн тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбаруудад өөрийн орон зайг бий болгох зорилгоор группийн зохион байгуулалтаар ажиллаж байгаа үндэсний компани юм.